Pravidla hry Mafie Brno

Účast ve hře:

Hrát může každý, kdo:
 • se v období akce vyskytuje převážně či pravidelně na území Brna (nemusí tu nezbytně bydlet; stačí, že zde tráví dostatek času na to, aby mohl lovit a být loven; delší absence, především v úvodu, je problematická a posuzuje se individuálně);
 • se zaregistruje zde na webu a vytvoří si herní kartu, kterou organizátoři schválí
 • dosáhl věku 15 let a dokončil základní školu;
 • ctí mafiánskou etiku a umí jednat v rukavičkách.

Začátek hry:

 • Hra začíná Úvodním srazem.
 • Na této slavnostní mafiánské sešlosti všichni přihlášení osobně potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a zhlédnou ukázkový lov. Především tu však každý hráč obdrží kartu své první oběti.
 • Začít lovit je povoleno od 04:44 následujícího dne.

Úvodní sraz:

 • Účast na srazu je zásadní! Každý hráč by se měl dostavit osobně na celou dobu.
 • V případě, že někdo z vážných důvodů nemůže přijít, může ho zastoupit náhradník. Ten však musí znát jméno, e-mail a identifikační číslo, které zastoupený použil při registraci. O tomto zastoupení musí být organizátoři předem informovaní e-mailem, kde bude uvedeno jméno a příjmení zastupujícího.
 • Sraz je pouze jeden, žádné dodatečné zapojení do hry není možné.
 • Konkrétní datum, čas a místo srazu je s dostatečným předstihem zveřejněno na webu.
 • Na srazu je vybírán účastnický poplatek v případě, že nebyl dosud zaplacen online. Za tento poplatek dostanete herní balíček s různými bonusy týkající se hry, ale hlavně nezapomenutelných 5 týdnů.

Průběh hry – lov:

 • Hráč se nejprve snaží svou oběť vypátrat. K tomu slouží údaje (včetně fotografie) na její herní kartě.
 • Pak se ji snaží ulovit. Loví se PRAVOU rukou v bílé rukavici (např. z tanečních), a to lehkým symbolickým dotekem. Použití jakékoli fyzické síly je v rozporu s duchem hry a je přísně zakázáno!!!
 • Bezprostředně po ulovení předává zamordovaný kartu své dosavadní oběti svému mordýři. Každý je proto povinen mít kartu neustále u sebe!
 • Hra samotná pro něj v tu chvíli končí. Dále se však může účastnit doplňkových aktivit v tzv. Záhrobí či asistovat u lovu jiných.
 • Pro úspěšného lovce začíná hon na další oběť - na další článek mafiánského kruhu. Kruh je pouze jeden. Ten se postupným vypadáváním zamordovaných hráčů stále zmenšuje, až může na konci hry zbýt jeden poslední hráč.
 • Podrobnosti jsou vysvětleny na srazu včetně názorných ukázek.

Průběh hry – obrana:

 • Ruka v bílé rukavici symbolizuje nejen zákeřnou zbraň, ale i účinnou obranu.
 • Zpozoruje-li oběť svého mordýře, může mu samozřejmě utéct nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na LEVOU ruku a útočícímu lovci ji zřetelně ukázat.
 • Jakmile lovec zahlédne, že se oběť brání bílou rukavicí, musí ji nechat na pokoji a minimálně půl hodiny neútočit.

Užívání bílé rukavice:

 • Nasadit rukavici je povoleno bezprostředně před jejím použitím. Nasadit si ji smíte ve dvou případech:
 • a) Bezprostředně při lovení. Pokud už vidíte svoji oběť a chcete na ni zaútočit, nebo pokud už víte, kde se vaše oběť nachází a chcete ji překvapit třeba zpoza rohu. Podmínkou tedy je, že rukavici musíte použít do pár (desítek) sekund od nasazení. Pokud se vám vaše oběť nějak ztratí, nebo už nebudete vědět, kde je, musíte si rukavici zase sundat.
 • b) Bezprostředně při bránění. Pokud zahlédnete vraha, nebo máte pocit, že jde někdo po vás (nemusí si ještě ani nutně nasazovat svoji rukavici), tak vy už si můžete nasadit vaši rukavici a ukázat mu ji.
 • Po použití rukavice, ať už k lovu či k obraně, si musíte rukavici zase sundat. Rozhodně tedy nelze nosit ruku v kapse s preventivně nasazenou rukavicí!

Konec hry:

 • Hra je ukončena organizátory, kteří toto rozhodnutí zveřejní na webu.
 • Vyhodnocení nejúspěšnějších lovců, vyhlášení výsledků, předání ocenění, zveřejnění nejlepších reportů z mordů, ale především radostné oslavy míru a pokoje probíhají na mafiánské after party.
 • Možným momentem skončení hry je i stav, kdy v herním kruhu zbyde poslední hráč.
 • Z časových a organizačních důvodů se však hra může ukončit už dříve - předpokládaná doba trvání je cca 5 týdnů.

Odstoupení ze hry:

 • Stává se, že někdo během hry zjistí, že vůbec nestíhá. Nemá čas lovit nebo nemůže dodržovat to, co o sobě uvedl na kartě.
 • Aby takovýto mafián zbytečně "nebrzdil kruh", je mu dána možnost předčasně odstoupit ze hry formou tzv. sebevraždy. Jeho oběť je pak přirozeně postoupena jeho lovci.
 • Sebevraždu oznamuje hráč ve svém herním profilu na webu. Dosavadní lovec odstoupivšího je pak o nové oběti informován e-mail, její kartu si vytiskne opět v herním profilu.
 • V případě delší plánované absence oběti (4 a více po sobě jdoucích dnů) může lovec požádat organizátory o odstranění nepohodlné oběti v rámci zachování rychlého tempa hry. Preferovaný způsob komunikace s organizátory je v ten moment telefonní číslo (i WhatsApp) v sekci kontakt.

Informování o mordech – killcode a reporty:

 • Pro úspěšný průběh hry je nezbytné, aby organizátoři byli informováni o aktuálním vývoji mordů.
 • Mordýř je proto povinen vždy co nejdříve po mordu jej nahlásit na webu hry - za pomocí tzv. killcode ve svém herním profilu. Celkový vývoj situace v podsvětí lze sledovat na tzv. mafiánském hřbitovním grafu.
 • Vedle základních údajů mordu je vhodné připojit i popis akce, tzv. report. Ty největší perly se pak obvykle zveřejňují na after party. Report může samozřejmě vytvořit i oběť. Ta ho však nevyplňuje do formuláře jako lovec, nýbrž ho zasílá na mafiánský e-mail nebo píše do fóra.

Spolupráce a vyzrazování:

 • Ačkoli je Mafie jedna velká rodina, hraje každý sám za sebe. Proto hráč nepodává nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým z hráčů nadměrně nespolupracuje.
 • Oproti tomu spolupráce s lidmi, kteří nehrají, je možná. Všemožné konspirace jsou naprosto v pořádku. Nikdo ze spolupracujících lidí ale o sobě nesmí tvrdit či předstírat, že je hráčem! Na případnou otázku ohledně toho, zda daná osoba je, či není skutečným lovcem, se odpovídá pravdivě.
 • Je přísně zakázáno, aby právě ulovený hráč sdělil své bývalé oběti - tedy současné oběti svého mordýře - že zahynul, nebo snad dokonce čí rukou! Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru.

Mafiánské fórum:

 • Slouží především jako informační kanál a komunikační prostředek. Vedle pravidel a oficiálních novinek z dění v podsvětí se tu objevuje i drbárna, zajímavé reporty z mordů, deníky a mnohé další. Hojně je využívána možnost v rámci mafiánské seznamky doplňovat a aktualizovat údaje jak o loveném, tak i lovci.
 • Vedle dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace je žádoucí tu jednat stejně jako během celé hry v mafiánském duchu. Není tedy dobré psát např. oslovení skutečným jménem či v rámci příspěvků odhalovat nežádoucí informace o adresátovi příspěvku. Nejde tu jen o ducha hry, ale i o nevhodnost a nebezpečnost zveřejňování osobních údajů!
 • Fórum je určeno pouze účastníkům hry. Přihlašování do něj probíhá za užití uživatelského jméno do fóra a hesla, které si hrající zvolí při registraci.
 • Fórum je spuštěno až po úvodním srazu.

Mafiáni umí jednat v rukavičkách:

 • Jednání v rukavičkách není jen prázdnou frází. A rukavičky nejsou jen nástrojem posílajícím nebohé oběti do věčných lovišť. Bílá barva rukaviček podtrhuje galantnost a styl mafiánů, smysl pro kvalitní a nápaditý mord a respekt pro ducha hry.
 • Hlavní podstatou rukaviček je vyjádření absolutního zákazu použití jakéhokoli násilí. Veškerý kontakt, ke kterému dochází, musí být lehký jako pírko.
 • Na úvodním srazu je vždy vysloven morální apel, nabádající hráče k dodržování nejen těch psaných, ale i nepsaných pravidel, která jsou především otázkou mafiánské cti.

Pravidla, spory a fair-play:

 • Hráč je povinen řídit se pravidly a pokyny organizátorů. S tím souvisí povinnost sledovat aktuality na webu a mafiánském fóru, kde mohou být pravidla doplňována či aktualizována.
 • Veškeré nejasnosti a spory pomohou za všech okolností vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů - individuální vztah konkrétní oběti a lovce.
 • Vždy je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas, vyzkoušet si detektivní roli atd.
 • Téma mafie je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků! Je třeba věnovat náležitou pozornost nebezpečnosti dopravního provozu a být ohleduplný k nehrajícím spoluobčanům.
 • Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí.
 • Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru, tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i ve skutečném životě!
 • Hráči se účastní hry Mafie na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

- - -

Podsveti.cz (2006-2024): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám 
napište na brno@podsveti.cz. Pomůžeme vám s organizací hry i ve vašem městě a dohodneme se na formě využití licence.