Pravidla hry Mafie Brno

Účast ve hře:

Hrát může každý, kdo:
 • se v období akce vyskytuje převážně či pravidelně na území Brna (nemusí tu nezbytně bydlet; stačí, že zde tráví dostatek času na to, aby mohl lovit a být loven; delší absence, především v úvodu, je problematická a posuzuje se individuálně);
 • se zaregistruje zde na webu a vytvoří si herní kartu, kterou orgové schválí;
 • dosáhl věku 15ti let a dokončil základní školu;
 • ctí mafiánskou etiku a umí jednat v rukavičkách.

Začátek hry:

 • Hra začíná úvodním srazem.
 • Na této slavnostní mafiánské sešlosti všichni přihlášení osobně potvrdí svou účast, vyslechnou pravidla a zhlédnou ukázkový lov. Především tu však každý hráč obdrží kartu své první oběti.
 • Začít lovit je povoleno od 04:44 následujícího dne.

Úvodní sraz:

 • Účast na srazu je zásadní! Každý hráč by se měl dostavit osobně na celou dobu.
 • V případě, že někdo z vážných důvodů nemůže přijít, může ho zastoupit náhradník. Ten však musí znát jméno, e-mail a identifikační číslo, které zastoupený použil při registraci.
 • Sraz je pouze jeden, žádné dodatečné zapojení do hry není možné.
 • Konkrétní datum, čas a místo srazu je s dostatečným předstihem zveřejněno na webu.
 • Na srazu je vybírán účastnický poplatek do výše 80 Kč. Výše poplatku je určována podle počtu uchazečů.

Průběh hry – lov:

 • Hráč se nejprve snaží svou oběť vypátrat. K tomu slouží údaje (včetně fotografie) na její herní kartě.
 • Pak se ji snaží ulovit. Loví se PRAVOU rukou v bílé rukavici (např. z tanečních), a to lehkým symbolickým dotekem. Použití jakékoli fyzické síly je v rozporu s duchem hry a je přísně zakázáno!!!
 • Bezprostředně po ulovení předává zamordovaný kartu své dosavadní oběti svému mordýři. Každý je proto povinen mít kartu neustále u sebe!
 • Hra samotná pro něj v tu chvíli končí. Dále se však může účastnit doplňkových aktivit v tzv. Záhrobí či asistovat u lovu jiných.
 • Pro úspěšného lovce začíná hon na další oběť - na další článek mafiánského kruhu. Kruh je pouze jeden, proto nikdo nemůže "dostat" sám sebe.
 • Podrobnosti jsou vysvětleny na srazu včetně názorných ukázek.

Průběh hry – obrana:

 • Ruka v bílé rukavici symbolizuje nejen zákeřnou zbraň, ale i účinnou obranu.
 • Zpozoruje-li oběť svého mordýře, může mu samozřejmě utéct nebo se schovat. Stejně tak si může rychle navléci bílou rukavici na LEVOU ruku a útočícímu lovci ji zřetelně ukázat.
 • Jakmile lovec zahlédne, že se oběť brání bílou rukavicí, musí ji nechat na pokoji a minimálně půl hodiny neútočit.

Užívání bílé rukavice:

 • Hráč smí použít vždy právě jednu rukavici - nemůže se současně bránit a útočit. Nasadit si ji smí pouze ve dvou případech:
 • a) Bezprostředně při lovení. V případě neúspěšného lovu (obrana oběti) si musí rukavici ihned po pokusu sundat. Znovu nasadit si ji smí nejdříve po uplynutí půlhodinové doby hájení.
 • b) Bezprostředně při bránění. Po úspěšné obraně si musí rukavici okamžitě sundat. Rozhodně tedy nelze nosit ruku "v kapse" s preventivně nasazenou rukavicí!

Konec hry:

 • Hra je ukončena organizátory, kteří toto rozhodnutí zveřejní na webu.
 • Vyhodnocení nejúspěšnějších lovců, vyhlášení výsledků, předání ocenění, zveřejnění nejlepších reportů z mordů, ale především radostné oslavy míru a pokoje probíhají na mafiánské after party.
 • Teoretickým momentem skončení hry je i stav, kdy v herním kruhu zbydou poslední dva hráči jdoucí si vzájemně po krku.
 • Z časových a organizačních důvodů se však hra ukončuje zpravidla už dříve - předpokládaná doba trvání je ca 5 týdnů.

Odstoupení ze hry:

 • Stává se, že někdo během hry zjistí, že vůbec nestíhá. Nemá čas lovit nebo nemůže dodržovat to, co o sobě uvedl na kartě.
 • Aby takovýto mafioso zbytečně "nebrzdil kruh", je mu dána možnost předčasně odstoupit ze hry formou tzv. sebevraždy. Jeho oběť je pak přirozeně postoupena jeho lovci.
 • Sebevraždu oznamuje hráč ve svém herním profilu na webu. Dosavadní lovec odstoupivšího je pak o nové oběti informován e-mail, její kartu si vytiskne opět v herním profilu.

Informování o mordech – killcode a reporty:

 • Pro úspěšný průběh hry je nezbytné, aby organizátoři byli informováni o aktuálním vývoji mordů.
 • Mordýř je proto povinen vždy co nejdříve po mordu jej nahlásit na webu hry - za pomocí tzv. killcode ve svém herním profilu. Celkový vývoj situace v podsvětí lze sledovat na tzv. mafiánském hřbitovním grafu.
 • Vedle základních údajů mordu je vhodné připojit i popis akce, tzv. report. Ty největší perly se pak obvykle zveřejňují na after party. Report může samozřejmě vytvořit i oběť. Ta ho však nevyplňuje do formuláře jako lovec, nýbrž ho zasílá po staru na mafiánský e-mail.

Spolupráce a vyzrazování:

 • Ačkoli je Mafie jedna velká rodina, hraje každý sám za sebe. Proto hráč nepodává nikomu příliš konkrétní informace o své situaci a s nikým z hráčů nadměrně nespolupracuje.
 • Oproti tomu spolupráce s lidmi, kteří nehrají, je možná. Všemožné konspirace jsou naprosto v pořádku. Nikdo ze spolupracujících lidí by ale o sobě neměl tvrdit či předstírat, že je hráčem! Na případnou otázku ohledně toho, zda daná osoba je, či není skutečným lovcem, se odpovídá pravdivě.
 • Za lidi, kteří nehrají, se považují i ulovení hráči. V případě ulovených hráčů je však přísně zakázána aktivní msta! Tedy situace, kdy by ulovený hráč oslovil z vlastní iniciativy lovce svého mordýře a pomáhal mu jakýmkoli způsobem s lovem. Duchové se svým mordýřům sami od sebe zkrátka nemstí. Nejlépe se jim nemstí vůbec a věnují se aktivitám v Záhrobí :-)
 • Je přísně zakázáno, aby právě ulovený hráč sdělil své bývalé oběti - tedy současné oběti svého mordýře - že zahynul, nebo snad dokonce čí rukou! Poetika hry tkví právě v tom, že nikdo neví, před kým se má mít na pozoru.

Mafiánské fórum:

 • Slouží především jako informační kanál a komunikační prostředek. Vedle pravidel a oficiálních novinek z dění v podsvětí se tu objevuje i drbárna, zajímavé reporty z mordů, deníky a mnohé další. Hojně je využívána možnost v rámci mafiánské seznamky doplňovat a aktualizovat údaje jak o loveném, tak i lovci.
 • Vedle dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace je žádoucí tu jednat stejně jako během celé hry v mafiánském duchu. Není tedy dobré psát např. oslovení skutečným jménem či v rámci příspěvků odhalovat nežádoucí informace o adresátovi příspěvku. Nejde tu jen o ducha hry, ale i o nevhodnost a nebezpečnost zveřejňování osobních údajů!
 • Fórum je určeno pouze účastníkům hry. Přihlašování do něj probíhá za užití uživatelského jméno do fóra a hesla, které si hrající zvolí při registraci.
 • Fórum je spuštěno až po úvodním srazu.

Mafiáni umí jednat v rukavičkách:

 • Jednání v rukavičkách není jen prázdnou frází. A rukavičky nejsou jen nástrojem posílajícím nebohé oběti do věčných lovišť. Bílá barva rukaviček podtrhuje galantnost a styl mafiánů, smysl pro kvalitní a nápaditý mord a respekt pro ducha hry.
 • Hlavní podstatou rukaviček je vyjádření absolutního zákazu použití jakéhokoli násilí. Veškerý kontakt, ke kterému dochází, musí být lehký jako pírko.
 • Na úvodním srazu je vždy vysloven morální apel, nabádající hráče k dodržování nejen těch psaných, ale i nepsaných pravidel, která jsou především otázkou mafiánské cti.

Pravidla, spory a fair-play:

 • Hráč je povinen řídit se pravidly a pokyny organizátorů. S tím souvisí povinnost sledovat aktuality na webu a mafiánském fóru, kde mohou být pravidla doplňována či aktualizována.
 • Veškeré nejasnosti a spory pomohou za všech okolností vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů - individuální vztah konkrétní oběti a lovce.
 • Vždy je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas, vyzkoušet si detektivní roli atd.
 • Téma mafie je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků! Je třeba věnovat náležitou pozornost nebezpečnosti dopravního provozu a být ohleduplný k nehrajícím spoluobčanům.
 • Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí.
 • Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru, tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i ve skutečném životě!
 • Hráči se účastní hry Mafie na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Často kladené dotazy:

Zásadní součástí pravidel jsou i často kladené otázky ke hře a úvodnímu srazu. Věnujte jim prosím náležitou pozornost! Ke stažení zde: FAQ ke hře, FAQ ke srazu.
- - -
Podsveti.cz (2006-2013): Všechna práva vyhrazena. Použití veškeré grafiky, textů i originálních principů v nich obsažených je možné pouze po dohodě s organizátory a na základě jejich písemného souhlasu. Organizovat hru je pak možné vždy pouze za splnění kritérií opatrnosti a bezpečnosti. Nadále pak musí být vždy a za všech okolností jasné, že se jedná pouze o mírumilovnou společenskou hru, přičemž téma mafie a mordů slouží jen jako tematická a motivační složka.

V případě vážného zájmu o podrobnější informace, materiály či rady nám napište e-mail. Pomůžeme vám s organizací hry i ve vašem městě a dohodneme se na formě využití licence.